A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wybory uzupełniające - Obwieszczenie GKW z 14.05.2019
» Prognoza pogody na 48 godzin - 10.05.2019 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 09.05.2019 r.
» Wybory do PE - komunikaty o składach osobowych OKW.
» Sprawozdanie finansowe UGm Wilczęta za 2018 r. oraz łączne sprawozdanie finansowe jst za 2018 r.
 • Gospodarka odpadami
 • Informacja o poziomach recyklingu

  INFORMACJA
  o osiągniętych przez Gminę Wilczęta poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2013

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Gmina Wilczęta informuje, że:

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

  100,00 % (poziom wymagany: nie więcej niż 50 %)

  2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy:

  0,80 % (poziom wymagany” co najmniej 12 %)

  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niezbezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych:

  48,80 % (poziom wymagany: co najmniej 36 %).

  INFORMACJA
  o osiągniętych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działał na podstawie umowy i nie świadczył takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niezbezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych w roku 2013

  Nazwa podmiotu
  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
  i odzysku innymi metodami innych niż niezbezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg
  0,58%

  INFORMACJA
  o miejscach zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wilczęta zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

  Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wilczęta są zagospodarowane przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych Regionu Północego tj. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu, ul. Mazurska 42, za pośrednictwem Stacji Przeładunkowych Odpadów Komunalnych w Pasłęku lub w Braniewie.


  Data wprowadzenia: 2014-07-30 0939
  Data upublicznienia: 2014-07-30
  Art. czytany: 2915 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  Autor dokumentu: Irena Krzyżanowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach