A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Rolnictwo
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie i materiały na Sesję Rady Gminy Wilczęta (25.04.2018)
» Prognoza pogody na 48 godzin - 19.04.2018 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 18.04.2018 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 17.04.2018 r.
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk - 16.04.2018
 • Budżet i finanse
 • Budżet
 • Sprawozdania z wykonania budżetu
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012

  ZARZĄDZENIE Nr 16/ 2013
  WÓJTA GMINY WILCZĘTA
  z dnia 22 marca 2013 r.

  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2012.

  Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Wilczęta zarządza, co następuje:

  § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Wilczęta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

  1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2012 r. – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, oraz:

  1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2012 r. – stanowiące załącznik nr 1a) do niniejszego zarządzenia,

  2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2012 r. – stanowiące załącznik nr 1b) do niniejszego zarządzenia,

  3) wykonanie planu inwestycyjnego za 2012 r. – stanowiące załącznik nr 1c) do niniejszego zarządzenia,

  4) wykonanie planów przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012 r. – stanowiące załącznik nr 1d) do niniejszego zarządzenia,

  5) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku budżetowego – stanowiące załącznik nr 1e) do niniejszego zarządzenia,

  6) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stanowiące załącznik Nr 1f) do niniejszego zarządzenia,

  7) sprawozdanie o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulg w spłacaniu wierzytelności cywilno-prawnych za 2012 r. – stanowiące załącznik nr 1g) do niniejszego zarządzenia,

  2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, oraz:

  1) informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury – stanowiące załącznik nr 2a) do niniejszego zarządzenia.

  3. Informację o stanie mienia Gminy Wilczęta – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, oraz:

  1) informację o mieniu komunalnym gminy - jednostka budżetowa – stanowiące załącznik nr 3a) do niniejszego zarządzenia,

  2) informację o mieniu komunalnym gminy - zakład budżetowy – stanowiące załącznik nr 3b) do niniejszego zarządzenia,

  § 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz poprzez obwieszczenie w formie rozplakatowania.  Wójt Gminy
  Bogusław Szczerba


  Data wprowadzenia: 2013-03-26 1338
  Data upublicznienia: 2013-03-26
  Art. czytany: 2141 razy

  » Załącznik 1a i 1b - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków - rozmiar: 132608 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » załącznik 1e - zmiany w planie wydatków - art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik 1 c - wykonanie planu inwestycyjnego - rozmiar: 39424 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » załącznik 1 d - wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik 1- sprawozdanie opisowe - rozmiar: 138752 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » załącznik nr 1f - informacja o kształtowaniu się wiekloletniej prognozy finansowej - rozmiar: 100352 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » załącznik nr 2a - informacja opisowa z wykonania planu instytucji kultury - rozmiar: 204036 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - rozmiar: 230637 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 3 - Informacja o stanie mienia Gminy Wilczęta - rozmiar: 46592 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » załącznik nr 1g - informacja o umorzeniu należności cywilno-prawnych - rozmiar: 122415 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  Autor dokumentu: Monika Gońca
  Rejestr zmian:
  2013-03-26
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: admin2
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: admin2
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: admin2
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: admin2
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: admin2
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: admin2
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: admin2
  8. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: admin2
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: admin2
  10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: admin2
  11. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: admin2
  12. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: admin2
  13. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: admin2
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00


   


  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary


   


  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)


   


  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy


   


   


  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP


     Dziennik Ustaw


   


  Monitor Polski


   


  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


   


   


   

  Urząd Gminy w Wilczętach