A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin - 21.03.2019 r.
» Urzędnik wyborczy - dyżury
» Prognoza pogody na 48 godzin - 20.03.2019 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 19.03.2019 r.
» Pogoda - prognoza niebezpiecznych zjawisk 18.03.2019
ZARZĄDZENIE Nr 18/2003 - udzielenia pełnomocnictwa.

Z dnia: 11 lipca 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2003
WÓJTA GMINY WILCZĘTA
z dnia 11 lipca 2003 r.


w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.


Na podstawie art. 33 ust. 4 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm./ WÓJT GMINY WILCZĘTA postanawia co następuje:§ 1. 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomasza Załęskiego – Sekretarzowi Gminy w Wilczętach do prowadzenia spraw gminy, a w szczególności:
1. reprezentowania gminy na zewnątrz w czasie nieobecności wójta,
2. składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków obejmujących statutową działalność jednostki w granicach zwykłego zarządu,
3. wykonywania funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu Gminy w czasie nieobecności wójta,
4. wykonywania czynności zobowiązujących i rozporządzających, których przedmiot dotyczy bieżącego funkcjonowania jednostki w czasie nieobecności wójta,
5. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta Gminy Wilczęta.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 11 lipca 2003 roku.


Wójt Gminy Wilczęta

Andrzej Nowosielski


Data wprowadzenia: 2003-09-02 0922
Data upublicznienia: 2003-09-02
Art. czytany: 2810 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


Wilczęta 84
14-405 Wilczęta


NIP 582-000-55-07


REGON 000543752


Godziny pracy Urzędu
od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00GMINA WILCZĘTA


NIP 582-160-14-47


REGON 170748040


Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynarynr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowyELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAPDziennik UstawMonitor PolskiDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Urząd Gminy w Wilczętach