A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Dębiny
» Prognoza pogody na 48 godzin - 19.04.2019 r.
» Zawiadomienie o drugim terminie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Słobity.
» Zawiadomienie o drugim terminie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Księżno.
» Terminy wypłat stypendiów w Urzędzie Gminy Wilczęta:
 • Jednostki podległe
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • GOPS w Wilczętach-obowiązek informacyjny w związku z obowiązywaniem RODO

  GOPS w Wilczętach-obowiązek informacyjny w związku z obowiązywaniem RODO

  Obowiązek informacyjny w związku z obowiązywaniem RODO
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które obowiązuje w UE a od dnia 25 maja 2018 roku również w Polsce, nakłada na administratorów danych kilka obowiązków w tym obowiązek informacyjny (art. 13 i 14 RODO).
  W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach (GOPS) w celu przyznania pomocy na podstawie min. ustaw: o pomocy społecznej Dz.U 2004 nr 64 poz.593, o świadczeniach rodzinnych Dz.U. 2003 nr 228 poz 2255, o pomocy osobom uprawnionych do alimentów Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Dz.U 2016 poz. 195 czy o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 (są to przykładowe formy pomocy i ustaw na podstawie których udzielana jest pomoc), przetwarza dane osobowe.
  Tym samym informuje, że:
  1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach, 14-405 Wilczęta 84, tel. 55 248 75 29, e-mail: gopswilczeta@gmail.com
  2. W GOPS jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod nr tel. tel. 55 248 75 29, e-mail: gopswilczeta@gmail.com
  3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tymi mogą być:
  - podmioty i organy, którym GOPS jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. policja, sąd),
  - podmioty, którym GOPS powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, do których zobowiązany jest świadczenia na podstawie przepisów prawa (np. świadczenie usług opiekuńczych, realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS, inne),
  - inne podmioty, z którymi GOPS współpracuje w celu realizacji zadań.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania. Okres ten określony jest w przepisach prawa. Może wynikać min. z obowiązku sprawozdawczego, przepisów prawa skarbowego, prawa pracy, ZUS, dochodzenia roszczeń itd.
  5. Jednocześnie GOPS w Wilczętach informuj, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
  1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  6) prawo do przenoszenia danych do innego administratora, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
  6. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. W większości przypadków, podanie danych osobowych w celu uzyskania pomocy/świadczenia, jest wymogiem ustawowym.
  8. GOPS w Wilczętach nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  9. GOPS w Wilczętach nie zamierza profilować przetwarzanych danych osobowych.
  10. Jeżeli ktokolwiek uzna, że przetwarzanie przez administratora jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Data wprowadzenia: 2018-06-20 1123
  Data upublicznienia: 2018-06-20
  Art. czytany: 919 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Admin
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach