A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt budżetu gminy na 2019 r.
» Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2019-2029
» Prognoza pogody na 48 godzin - 12.12.2018 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 10.12.2018 r.
» Zawiadomienie na II Sesję Rady Gminy Wilczęta kadencji 2018-2023 (14.12.2018)
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o przetargu

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

  pn.: „Remont budynku Centrum Kultury Wiejskiej w Starym Siedlisku”


  Data wprowadzenia: 2017-08-28 1342
  Data upublicznienia: 2017-08-28
  Art. czytany: 1812 razy

  » informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 1404611 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie o zamówieniu_remont świetlicy - rozmiar: 26115 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » SIWZ - rozmiar: 201216 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 10 - Inwentaryzacja - rozmiar: 11532504 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - rozmiar: 35328 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 2 - Oświadczenie o podwykonawcach - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - rozmiar: 18944 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia - rozmiar: 23040 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - rozmiar: 15872 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 6 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - rozmiar: 24576 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 7 - Wzór umowy - rozmiar: 100864 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 9 - Przedmiar robót - rozmiar: 94547 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - rozmiar: 1504753 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jarosław Semkiw
  Rejestr zmian:
  2017-09-13
  1. Typ zdarzenia: zatwierdzenie wiadomości - Zmienił: Irena Krzyżanowska
  2. Typ zdarzenia: przeniesienie wiadomości do zatwierdzenia - Zmienił: Irena Krzyżanowska
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Irena Krzyżanowska
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Irena Krzyżanowska

  2017-08-28
  5. Typ zdarzenia: zatwierdzenie wiadomości - Zmienił: Jarosław Semkiw
  6. Typ zdarzenia: przeniesienie wiadomości do zatwierdzenia - Zmienił: Jarosław Semkiw
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jarosław Semkiw
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jarosław Semkiw
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jarosław Semkiw
  10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jarosław Semkiw
  11. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jarosław Semkiw
  12. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jarosław Semkiw
  13. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jarosław Semkiw
  14. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jarosław Semkiw
  15. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jarosław Semkiw
  16. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jarosław Semkiw
  17. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jarosław Semkiw
  18. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jarosław Semkiw
  19. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Jarosław Semkiw
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00


   


  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary


   


  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)


   


  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy


   


   


  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP


     Dziennik Ustaw


   


  Monitor Polski


   


  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


   


   


   

  Urząd Gminy w Wilczętach