A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statystyka odwiedzin
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin - 14.11.2018 r.
» Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilczęta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Powiadomienie o możliwości włączenia syren alarmowych
» Prognoza pogody na 48 godzin - 8.11.2018 r.
» Protokół Nr XXXIII/2018 z Sesji Rady Gminy Wilczęta odbytej w dniu 28.09.2018 r.
7 najczęściej czytanych wiadomości:
Wiadomości:
1 Akty prawa miejscowego stanowione przez gminę
wyświetleń: 21363
2 Ustawa o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
wyświetleń: 14894
3 Ustawa o samorządzie gminnym
wyświetleń: 13848
4 Mienie komunalne - akty prawne
wyświetleń: 11616
5 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK.
wyświetleń: 11497
6 Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
wyświetleń: 10960
7 Informacje dla interesanta
wyświetleń: 9515
Prawo miejscowe:
1 powołania gminnego zespołu reagowania kryzysowego oraz ustalenia regulaminu pracy tego zespołu.
wyświetleń: 3480
2 uchwalenia Statutu Gminy Wilczęta
wyświetleń: 3124
3 przeprowadzenia wyborów sołtysa Sołectwa Wilczęta
wyświetleń: 3007
4 powołania Komisji Przetargowej na przetarg nieograniczony na remont dachu Szkoły Podstawowej w Słobitach
wyświetleń: 2855
5 powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej gruntowej do miejscowości Góry”.
wyświetleń: 2811
6 wyborów ławników ludowych
wyświetleń: 2811
7 przystąpienia Gminy Wilczęta do Związku Ekologicznego Gmin.
wyświetleń: 2799
Procedury:
1 Gwarantowany zasiłek okresowy
wyświetleń: 3440
2 Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania
wyświetleń: 3276
3 Zasiłek stały wyrównawczy
wyświetleń: 3058
4 Dodatki mieszkaniowe
wyświetleń: 3053
5 Renta socjalna
wyświetleń: 2959
6 Podział i rozgraniczenia nieruchomości
wyświetleń: 2940
7 Zgłoszenie urodzenia dziecka
wyświetleń: 2902
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


Wilczęta 84
14-405 Wilczęta


NIP 582-000-55-07


REGON 000543752


Godziny pracy Urzędu
od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00


 


GMINA WILCZĘTA


NIP 582-160-14-47


REGON 170748040


Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary


 


nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)


 


nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy


 


 


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP


 



Dziennik Ustaw


 


Monitor Polski


 


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


 


 


 

Urząd Gminy w Wilczętach