A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » rok 2018
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin - 16.01.2019 r.
» Pogoda - prognoza niebezpiecznych zjawisk 15.01.2019
» Prognoza pogody na 48 godzin - 14.01.2019 r.
» Plan zamówień publicznych na 2019 rok
» Pogoda - prognoza niebezpiecznych zjawisk 10.01.2019
Ilość wiadomości z działu 'rok 2018': 24
1  XXXII/203/18 - 16 sierpnia 2018 r
zmieniająca uchwałę w sprawie określania warunków udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży
nier...
2018-08-22 1118 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
2  XXXII/202/18 - 16 sierpnia 2018 r
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2018 r....
2018-08-22 1114 Czytano:82 razy » Przeczytaj artykuł
3  XXXII/201/18 - 16 sierpnia 2018 r
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2018- 2028....
2018-08-22 1110 Czytano:83 razy » Przeczytaj artykuł
4  XXXI/200/18 - 5 lipca 2018 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2018 r....
2018-07-06 1059 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
5  XXX/199/18 - 25 czerwca 2018 r
udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok....
2018-06-28 1115 Czytano:128 razy » Przeczytaj artykuł
6  XXX/198/18 - 25 czerwca 2018 r
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok....
2018-06-28 1114 Czytano:128 razy » Przeczytaj artykuł
7  XXX/197/18 - 25 czerwca 2018 r
zmiany Uchwały Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2016 roku....
2018-06-28 1112 Czytano:121 razy » Przeczytaj artykuł
8  XXX/196/18 - 25 czerwca 2018 r
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów ...
2018-06-28 1111 Czytano:113 razy » Przeczytaj artykuł
9  XXX/195/18 - 25 czerwca 2018 r
przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Wilczętach....
2018-06-28 1109 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
10  XXX/194/18 - 25 czerwca 2018 r
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2018-2028....
2018-06-28 1104 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
11  XXIX/193/18 - 25 kwietnia 2018 r.
wrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas
oznaczony do 7 lat, z ...
2018-04-30 0722 Czytano:153 razy » Przeczytaj artykuł
12  XXIX/192/18 - 25 kwietnia 2018 r.
ustalenia dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków....
2018-04-30 0721 Czytano:154 razy » Przeczytaj artykuł
13  XXIX/191/18 - 25 kwietnia 2018 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2018 r....
2018-04-30 0719 Czytano:165 razy » Przeczytaj artykuł
14  XXIX/190/18 - 25 kwietnia 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2018-2028....
2018-04-30 0714 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
15  XXVIII/189/18 - 21 marca 2018 r.
zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa....
2018-03-26 1001 Czytano:192 razy » Przeczytaj artykuł
16  XXVIII/188/18 - 21 marca 2018 r.
zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa....
2018-03-26 0957 Czytano:162 razy » Przeczytaj artykuł
17  XXVIII/187/18 - 21 marca 2018 r.
wprowadzenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwi...
2018-03-26 0955 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
18  XXVIII/186 - 21 marca 2018 r.
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla
kadry kierownic...
2018-03-26 0954 Czytano:160 razy » Przeczytaj artykuł
19  XXVIII/185/18 - 21 marca 2018 r.
podziału Gminy Wilczęta na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i
siedzib obwodowy...
2018-03-26 0953 Czytano:199 razy » Przeczytaj artykuł
20  XXVIII/184/18 - 21 marca 2018 r.
podziału Gminy Wilczęta na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i
liczby radnych ...
2018-03-26 0951 Czytano:234 razy » Przeczytaj artykuł
21  XXVIII/183/18 - 21 marca 2018 r.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania
inwestycyjnego „Popra...
2018-03-26 0950 Czytano:172 razy » Przeczytaj artykuł
22  XXVIII/182/18 - 21 marca 2018 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2018 r....
2018-03-26 0947 Czytano:183 razy » Przeczytaj artykuł
23  XXVIII/181/18 - 21 marca 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2018- 2028...
2018-03-26 0944 Czytano:164 razy » Przeczytaj artykuł
24  XXVII/180/18 - 15 stycznia 2018 r.
uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2018 r....
2018-01-19 1114 Czytano:209 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Statut Gminy
rok 2002
rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» zmieniająca uchwałę w sprawie określania warunków udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilczęta sprzedawanych jako lokal mieszkalny oraz wysokości stawek procentowych.
» zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2018 r.
» zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2018- 2028.
» zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2018 r.
» udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
» zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
» zmiany Uchwały Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2016 roku.
» o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
» przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Wilczętach.
» zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2018-2028.
Urząd Gminy w Wilczętach