A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » rok 2016
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin - 22.01.2019 r.
» Skład Rady Gminy Wilczęta na lata2018-2023.
» Pogoda - prognoza niebezpiecznych zjawisk 21.01.2019
» Prognoza pogody na 48 godzin - 18.01.2019 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 17.01.2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'rok 2016': 51
1  XVIII/127/16 - 19 grudnia 2016
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe
odprowadzanie ścieków....
2016-12-22 1103 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
2  XVIII/126/16 - 19 grudnia 2016
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę....
2016-12-22 1101 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
3  XVIII/125/16 - 19 grudnia 2016
wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wilczęta
usytuowanych w ciągu...
2016-12-22 1059 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
4  XVIII/124/16 - 19 grudnia 2016
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Wi...
2016-12-22 1057 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
5  XVIII/123/16 - 19 grudnia 2016
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wilczęta....
2016-12-22 1056 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
6  XVIII/122/16 - 19 grudnia 2016
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiot...
2016-12-22 1053 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
7  XVIII/121/16 - 19 grudnia 2016
uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2017 r....
2016-12-22 1047 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
8  XVIII/120/16 - 19 grudnia 2016
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2017- 2025....
2016-12-22 1045 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
9  XVIII/119/16 - 19 grudnia 2016
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia...
2016-12-22 1042 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
10  XVIII/118/16 - 19 grudnia 2016
diet radnych i sołtysów oraz zwrot kosztów podróży służbowych przysługujących
radnym Rady ...
2016-12-22 1041 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
11  XVIII/117/16 - 19 grudnia 2016
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej....
2016-12-22 1039 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
12  XVIII/116/16 - 19 grudnia 2016
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2016 r....
2016-12-22 1035 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
13  XVIII/115/16 - 19 grudnia 2016
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2016-2025....
2016-12-22 1033 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
14  XVII/114/16 - 6 października 2016 r.
stawek podatku od środków transportowych....
2016-10-12 1211 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
15  XVII/113/16 - 6 października 2016 r.
stawek podatku od nieruchomości....
2016-10-12 1210 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
16  XVII/112/16 - 6 października 2016 r.
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wilczęta na lata 2016-2026....
2016-10-12 1208 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
17  XVII/111/16 - 6 października 2016 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2016 r....
2016-10-12 1204 Czytano:489 razy » Przeczytaj artykuł
18  XVII/110/16 - 6 października 2016 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2016- 2025...
2016-10-12 1202 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
19  XVI/109/16 - 13 września 2016 r.
W załączeniu treść uchwały...
2016-09-15 1057 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
20  XVI/108/16 - 13 września 2016 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2016 r....
2016-09-15 1055 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
21  XVI/107/16 - 13 września 2016 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2016-2025....
2016-09-15 1053 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
22  XV/106/16 - 9 sierpnia 2016 r.
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od...
2016-08-11 0914 Czytano:513 razy » Przeczytaj artykuł
23  XV/105/16 - 9 sierpnia 2016 r.
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi....
2016-08-11 0911 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
24  XV/104/16 - 9 sierpnia 2016 r.
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych....
2016-08-11 0909 Czytano:496 razy » Przeczytaj artykuł
25  XV/103/16 - 9 sierpnia 2016 r.
zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczętach....
2016-08-11 0908 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
26  XV/102/16 - 9 sierpnia 2016 r.
zmiany uchwały Nr X/64/07 w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla studentów zami...
2016-08-11 0905 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
27  XV/101/16 - 9 sierpnia 2016 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2016 r....
2016-08-11 0902 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
28  XV/100/16 - 9 sierpnia 2016 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2016- 2025....
2016-08-11 0859 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
29  XV/99/16 - 9 sierpnia 2016 r.
rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego zmiany
zakresu przeznaczenia środ...
2016-08-11 0857 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
30  XV/98/16 - 9 sierpnia 2016 r.
rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego zmiany
zakresu przeznaczenia środ...
2016-08-11 0857 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
31  XV/97/16 - 9 sierpnia 2016 r.
rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego zmiany
zakresu przeznaczenia środ...
2016-08-11 0855 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
32  XV/96/10 - 9 sierpnia 2016 r.
rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego zmiany zakresu
przeznaczenia środ...
2016-08-11 0853 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
33  XIV/95/16 - 29 lipca 2016 r.
przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Wilczęta....
2016-08-01 0741 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
34  XIV/94/16 - 29 lipca 2016 r.
zmiany uchwały Nr I/7/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 26 listopada 2014 r....
2016-08-01 0734 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
35  XIII/93/16 - 23 maja 2016 r.
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok...
2016-05-30 1132 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
36  XIII/92/16 - 23 maja 2016 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok...
2016-05-30 1131 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
37  XIII/91/16 - 23 maja 2016 r.
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sopoty....
2016-05-30 1129 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
38  XIII/90/16 - 23 maja 2016 r.
rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego zmiany zakresu
przeznaczenia środ...
2016-05-30 1128 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
39  XIII/89/16 - 23 maja 2016 r.
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę...
2016-05-30 1127 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
40  XIII/88/16 - 23 maja 2016 r.
zwolnienia Zakładu Komunalnego w Wilczętach z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych d...
2016-05-30 1109 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
41  XIII/87/16 - 23 maja 2016 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2016 r...
2016-05-30 1106 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
42  XIII/86/16 - 23 maja 2016 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2016- 2025...
2016-05-30 1104 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
43  XII/85/16 - 18 marca 2016 r.
wystąpienia Gminy Wilczęta ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Po...
2016-03-24 0816 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
44  XII/84/16 - 18 marca 2016 r.
zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Sołectwa Stare Siedlisko....
2016-03-24 0814 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
45  XII/83/16 - 18 marca 2016 r.
zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa....
2016-03-24 0813 Czytano:594 razy » Przeczytaj artykuł
46  XII/82/16 - 18 marca 2016 r.
wprowadzenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zw...
2016-03-24 0811 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
47  XII/81/16 - 18 marca 2016 r.
zmiany uchwały Nr IV/25/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r.
Na...
2016-03-24 0810 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
48  XII/80/16 - 18 marca 2016 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2016 r....
2016-03-24 0807 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
49  XII/79/16 - 18 marca 2016 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2016-2025....
2016-03-24 0752 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
50  XII/78/16 - 18 marca 2016 r.
zmiany uchwały Nr I/7/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 26 listopada 2014 r....
2016-03-24 0749 Czytano:516 razy » Przeczytaj artykuł
51  XII/77/16 - 18 marca 2016 r.
zmiany uchwały Nr I/6/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 26 listopada 2014 r....
2016-03-24 0746 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Statut Gminy
rok 2002
rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
» przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
» wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wilczęta usytuowanych w ciągu dróg powiatowych.
» określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilczęta oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
» rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wilczęta.
» przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
» uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2017 r.
» uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2017- 2025.
» przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
» diet radnych i sołtysów oraz zwrot kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Wilczęta.
Urząd Gminy w Wilczętach