A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » rok 2015
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Rolnictwo
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie żałoby na terenie Gminy Wilczęta
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk - 22.02.2018
» Prognoza pogody na 48 godzin - 22.02.2018 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 21.02.2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu
Ilość wiadomości z działu 'rok 2015': 48
1  XI/76/15 - 23 grudnia 2015 r.
wystąpienia Gminy Wilczęta ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew
Wiślany”....
2015-12-31 0843 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
2  XI/75/15 - 23 grudnia 2015 r.
uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunalnego w
Wilczętach....
2015-12-31 0841 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
3  XI/74/15 - 23 grudnia 2015 r.
wzorów formularzy w zakresie podatku leśnego....
2015-12-31 0839 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
4  XI/73/15 - 23 grudnia 2015 r.
wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości....
2015-12-31 0837 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
5  XI/72/15 - 23 grudnia 2015 r.
wzorów formularzy w zakresie podatku rolnego....
2015-12-31 0835 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
6  XI/71/15 - 23 grudnia 2015 r.
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez wła...
2015-12-31 0833 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
7  XI/70/15 - 23 grudnia 2015 r.
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków....
2015-12-31 0831 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
8  XI/69/15 - 23 grudnia 2015 r.
uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2016 r....
2015-12-31 0828 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
9  XI/68/15 - 23 grudnia 2015 r.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2016-2025....
2015-12-31 0826 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
10  XI/67/15 - 23 grudnia 2015 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2015 r....
2015-12-31 0823 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
11  XI/66/15 - 23 grudnia 2015 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2015-2025....
2015-12-31 0821 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
12  X/65/15 - 27 listopada 2015 r.
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmi...
2015-12-03 0936 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
13  X/64/15 - 27 listopada 2015 r.
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdzia...
2015-12-03 0933 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
14  X/63/15 - 27 listopada 2015 r.
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczęta...
2015-12-03 0932 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
15  X/62/15 - 27 listopada 2015 r.
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia wysokości tej o...
2015-12-03 0930 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
16  X/61/15 - 27 listopada 2015 r.
stawek podatku od środków transportowych...
2015-12-03 0929 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
17  X/60/15 - 27 listopada 2015 r.
stawek podatku od nieruchomości...
2015-12-03 0928 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
18  X/59/15 - 27 listopada 2015 r.
obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok...
2015-12-03 0925 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
19  X/58/15 - 27 listopada 2015 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2015 r...
2015-12-03 0922 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
20  X/57/15 - 27 listopada 2015 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2015- 2025...
2015-12-03 0919 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
21  IX/56/15 - 24 września 2015 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2015 r....
2015-09-30 0740 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
22  IX/55/15 - 24 września 2015 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2015-2025....
2015-09-30 0737 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
23  IX/54/15 - 24 września 2015 r.
ustalenia stawek opłat miesięcznych za energię cieplną wytwarzaną w kotłowniach
będących w...
2015-09-30 0735 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
24  VIII/53/15 - 24 czerwca 2015 r.
udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2014 rok....
2015-06-26 1142 Czytano:520 razy » Przeczytaj artykuł
25  VIII/52/15 - 24 czerwca 2015 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok....
2015-06-26 1141 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
26  VIII/51/15 - 24 czerwca 2015 r.
przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej....
2015-06-26 1139 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
27  VIII/50/15 - 24 czerwca 2015 r.
przystąpienia Gminy Wilczęta do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania - Wysoczyzna Elbląska...
2015-06-26 1138 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
28  VIII/49/15 - 24 czerwca 2015 r.
zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Elbląg dotyczącego
przekazania zadań własnych w zakresie ...
2015-06-26 1135 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
29  VIII/48/15 - 24 czerwca 2015 r.
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka...
2015-06-26 1133 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
30  VIII/47/15 - 24 czerwca 2015 r.
ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej w formie pomocy rzeczowej, za...
2015-06-26 1130 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
31  VIII/46/15 - 24 czerwca 2015 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2015 r....
2015-06-26 1126 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
32  VIII/45/15 - 24 czerwca 2015 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2015- 2025....
2015-06-26 1123 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
33  VIII/44/15 - 24 czerwca 2015 r.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na
realizację zadania inwestycyjnego „Popra...
2015-06-26 1121 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
34  VII/43/15 - 28 kwietnia 2015 r.
sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę...
2015-05-06 1054 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
35  VII/42/15 - 28 kwietnia 2015 r.
przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich...
2015-05-06 1051 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
36  VII/41/15 - 28 kwietnia 2015 r.
przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich...
2015-05-06 1010 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
37  VII/40/15 - 28 kwietnia 2015 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2015 r....
2015-05-06 1005 Czytano:503 razy » Przeczytaj artykuł
38  VI/39/15 - 30 marca 2015 r.
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego...
2015-05-06 0948 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
39  V/38/15 - 13 marca 2015 r.
zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Elbląg dotyczącego
przekazania zadań własnych w zakresie ...
2015-03-18 1204 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
40  V/37/15 - 13 marca 2015 r.
chowania zwłok i sprawiania pogrzebu przez Gminę Wilczęta....
2015-03-18 1202 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
41  V/36/15 - 13 marca 2015 r.
wprowadzenia gminnego programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zw...
2015-03-18 1201 Czytano:564 razy » Przeczytaj artykuł
42  V/35/15 - 13 marca 2015 r.
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-
2018...
2015-03-18 1159 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
43  V/34/15 - 13 marca 2015 r.
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjal...
2015-03-18 1157 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
44  V/33/15 - 13 marca 2015 r.
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016...
2015-03-18 1155 Czytano:536 razy » Przeczytaj artykuł
45  V/32/15 - 13 marca 2015 r.
wprowadzenia Regulaminu korzystania z świetlic wiejskich oraz ich
wyposażeniu znajdujących się ...
2015-03-18 0941 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
46  V/31/15 - 13 marca 2015 r.
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia wysokości tej o...
2015-03-18 0939 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
47  V/30/15 - 13 marca 2015 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2015 r....
2015-03-18 0936 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
48  V/29/15 - 13 marca 2015 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2015- 2025...
2015-03-18 0932 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Statut Gminy
rok 2002
rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» wystąpienia Gminy Wilczęta ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”.
» uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunalnego w Wilczętach.
» wzorów formularzy w zakresie podatku leśnego.
» wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości.
» wzorów formularzy w zakresie podatku rolnego.
» wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wilczęta.
» zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
» uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2016 r.
» uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2016-2025.
» zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2015 r.
Urząd Gminy w Wilczętach