A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » rok 2011 » VI sesja
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin - 22.01.2019 r.
» Skład Rady Gminy Wilczęta na lata2018-2023.
» Pogoda - prognoza niebezpiecznych zjawisk 21.01.2019
» Prognoza pogody na 48 godzin - 18.01.2019 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 17.01.2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'VI sesja': 10
1  VI/51/11 - 27 maja 2011 r.
zmiany uchwały Nr IX/58/07 Rady Gminy Wilczęta z dnia 31 sierpnia
2007 r. w sprawie ustalenia gó...
2012-12-04 0848 Czytano:1075 razy » Przeczytaj artykuł
2  VI/50/11 - 27 maja 2011 r.
zmiany Statutu Zakładu Komunalnego w Wilczętach....
2012-12-04 0847 Czytano:1021 razy » Przeczytaj artykuł
3  VI/49/11 - 27 maja 2011 r.
zmiany uchwały Nr V/38/11 w sprawie realizacji projektu
systemowego w ramach Programu Operacyjnego...
2012-12-04 0845 Czytano:1088 razy » Przeczytaj artykuł
4  VI/48/11 - 27 maja 2011 r.
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Wilczętach ...
2012-12-04 0844 Czytano:1055 razy » Przeczytaj artykuł
5  VI/47/11 - 27 maja 2011 r.
zatwierdzenia projektu „Dzieci z gminy Wilczęta wiedzą jak Ŝyć
zdrowo” współfinansowanego...
2012-12-04 0842 Czytano:1070 razy » Przeczytaj artykuł
6  VI/46/11 - 27 maja 2011 r.
udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta absolutorium z tytułu wykonania
budŜetu na 2010 rok....
2012-12-04 0841 Czytano:1055 razy » Przeczytaj artykuł
7  VI/45/11 - 27 maja 2011 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok....
2012-12-04 0839 Czytano:1121 razy » Przeczytaj artykuł
8  VI/44/11 - 27 maja 2011 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2011 r....
2012-12-04 0835 Czytano:1142 razy » Przeczytaj artykuł
9  VI/43/11 - 27 maja 2011 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2011- 2021...
2012-12-04 0834 Czytano:1095 razy » Przeczytaj artykuł
10  VI/42/11 - 27 maja 2011 r.
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego...
2012-12-04 0832 Czytano:1143 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
V sesja
VI sesja
VII sesja
VIII sesja
IX sesja
Ostat. 10 wiadomości:

» zmiany uchwały Nr IX/58/07 Rady Gminy Wilczęta z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
» zmiany Statutu Zakładu Komunalnego w Wilczętach.
» zmiany uchwały Nr V/38/11 w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 „Program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych w gminie Wilczęta” na rok 2011.
» trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wilczętach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
» zatwierdzenia projektu „Dzieci z gminy Wilczęta wiedzą jak Ŝyć zdrowo” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
» udzielenia Wójtowi Gminy Wilczęta absolutorium z tytułu wykonania budŜetu na 2010 rok.
» zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
» zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2011 r.
» zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2011- 2021
» zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego
Urząd Gminy w Wilczętach