A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » rok 2011 » V sesja
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Rolnictwo
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin - 21.02.2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu
» Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej (WOT)
» Prognoza pogody na 48 godzin - 16.02.2018 r.
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk - 15.12.2017
Ilość wiadomości z działu 'V sesja': 18
1  V/41/11 - 25 marca 2011 r.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i
Rodziną w Gminie Wilczęta do 2...
2012-11-29 1409 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
2  V/40/11 - 25 marca 2011 r.
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Wilczętach ...
2012-11-29 1407 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
3  V/39/11 - 25 marca 2011 r.
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Ro...
2012-11-29 1406 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
4  V/38/11 - 25 marca 2011 r.
realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 – 2013 „Pro...
2012-11-29 1405 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
5  V/37/11 - 25 marca 2011 r.
wyrażenia przez Radę Gminy Wilczęta zgody na prefinansowanie
środków finansowych należnych z ...
2012-11-29 1404 Czytano:807 razy » Przeczytaj artykuł
6  V/36/11 - 25 marca 2011 r.
udzielenia Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego pomocy
finansowej na zabezpieczenie t...
2012-11-29 1402 Czytano:812 razy » Przeczytaj artykuł
7  V/35/11 - 25 marca 2011 r.
zmiany uchwały Nr IX/58/07 Rady Gminy Wilczęta z dnia 31 sierpnia
2007 r. w sprawie ustalenia gó...
2012-11-29 1401 Czytano:820 razy » Przeczytaj artykuł
8  V/34/11 - 25 marca 2011 r.
ustalenia ceny 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń komunalnych na obszarze
Gminy Wilczęta....
2012-11-29 1400 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
9  V/33/11 - 25 marca 2011 r.
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na obszarze Gminy Wilczęta....
2012-11-29 1358 Czytano:803 razy » Przeczytaj artykuł
10  V/32/11 - 25 marca 2011 r.
zmiany Statutu Zakładu Komunalnego w Wilczętach....
2012-11-29 1357 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
11  V/31/11 - 25 marca 2011 r.
zmiany nazwy ,,Zakład budżetowy – Zakład Komunalny w Wilczętach”
na ,,Samorządowy zakład ...
2012-11-29 1356 Czytano:837 razy » Przeczytaj artykuł
12  V/30/11 - 25 marca 2011 r.
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012....
2012-11-29 1354 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
13  V/29/11 - 25 marca 2011 r.
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat
nieruchomości gruntow...
2012-11-29 1353 Czytano:794 razy » Przeczytaj artykuł
14  V/28/11 - 25 marca 2011 r.
odpłatnego nabycia na mienie komunalne Gminy Wilczęta nieruchomości
stanowiącej własność oso...
2012-11-29 1351 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
15  V/27/11 - 25 marca 2011 r.
udzielenia Samorządowi Powiatu Braniewskiego pomocy finansowej na realizację
zadań z zakresu wsp...
2012-11-29 1350 Czytano:805 razy » Przeczytaj artykuł
16  V/26/11 - 25 marca 2011 r.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na modernizację drogi
powiatowej Słobity –...
2012-11-29 1348 Czytano:777 razy » Przeczytaj artykuł
17  V/25/11 - 25 marca 2011 r.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2011 r....
2012-11-29 1340 Czytano:787 razy » Przeczytaj artykuł
18  V/24/11 - 25 marca 2011 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2011- 2021...
2012-11-29 1335 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
V sesja
VI sesja
VII sesja
VIII sesja
IX sesja
Ostat. 10 wiadomości:

» uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Wilczęta do 2020 r.
» trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wilczętach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
» przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2020.
» realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 „Program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych w gminie Wilczęta” na rok 2011.
» wyrażenia przez Radę Gminy Wilczęta zgody na prefinansowanie środków finansowych należnych z budżetu państwa Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilczętach z tytułu realizacji projektu pod nazwą: „Program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych w gminie Wilczęta” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
» udzielenia Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego pomocy finansowej na zabezpieczenie trwałości Projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych.
» zmiany uchwały Nr IX/58/07 Rady Gminy Wilczęta z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
» ustalenia ceny 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń komunalnych na obszarze Gminy Wilczęta.
» zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na obszarze Gminy Wilczęta.
» zmiany Statutu Zakładu Komunalnego w Wilczętach.
Urząd Gminy w Wilczętach