Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

2010-10-08 0940
Art. czytany: 5575 razy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

72243-1/2010 Wilczęta, dnia 06.10.2010 r.


INFORMACJA


„Wójt Gminy Wilczęta informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wilczęta umieszczono na okres 21 dni, t.j. od dnia 08 października 2010 roku do dnia 28 października 2010 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej ogłoszenie w prasie lokalnej – IKAT, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Góry, Słobity Stacja, Nowica i Wilczęta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu: www.ugwilczeta.bip.doc.pl

Wójt Gminy
Bogusław Szczerba


72243-2-3/09 Wilczęta, dnia 14.09.2009 r.


INFORMACJA


„Wójt Gminy Wilczęta informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wilczęta umieszczono na okres 21 dni, t.j. od dnia 18 września 2009 roku do dnia 08 października 2009 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej ogłoszenie w prasie lokalnej – IKAT, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Dębiny, Gładysze, Księżno, Ławki, Słobity i Wilczęta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu: www.ugwilczeta.bip.doc.pl

Wójt Gminy
Bogusław Szczerba