Zawiadomienie o drugim terminie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Gładysze.

2019-04-26 0726
Art. czytany: 542 razy

Zawiadomienie o drugim terminie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Gładysze.