ZAPYTANIE OFERTOWE-dotyczy: „Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP w Ławkach”.

2016-11-22 1624
Art. czytany: 4680 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE-dotyczy: „Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP w Ławkach”.

ZAPYTANIE OFERTOWE-dotyczy: „Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP w Ławkach”.
Wilczęta, 2016-11-28Sprostowanie do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Ławki

Wójt Gminy Wilczęta informuje, że w zapytaniu ofertowym dotyczącym „Zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Ławki” w opisie przedmiotu zamówienia błędnie wskazano kolor biały samochodu jako dopuszczalny. Samochód powinien być tylko w kolorze czerwonym.


Wójt Gminy Wilczęta
Beata Andrzejczuk